Från och med måndag 12/10 öppnar vi omklädningsrummen för max 10 personer samtidigt. Vi vill dock råda de som har möjlighet att fortsatt duscha och byta om hemma. Bastun håller vi stängd tillsvidare.

Fortsätt ta ansvar för varandra, så kan vi alla fortsätta vara aktiva tillsammans!